x

1. Kokia upė prateka per Kalčių ežerą?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Kaltis
 • Notė
 • Pievupis
1 / 4

2. Kokie yra Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios bokštai?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Kaip adatos
 • Kaip ylos
 • Kaip smaigaliai
2 / 4

3. Kokiais metais pastatytas paminklas Jonui Basanavičiui, stovintis Ylakių miesto skverelyje?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • 1918 m.
 • 2000 m.
 • 1938 m.
3 / 4

4. Kaip vietiniai gyventojai vadina teritoriją aplink Vaičaičių Šv. Onos bažnyčią?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Vaičaičiais
 • Vaičiulena
 • Vaičiumi
4 / 4

Teisingai

Kitas klausimas >

Neteisingai

Teisingas atsakymas:
Kitas klausimas >