x

1. Iš kokios pasaulio šventovės parvežtas stebuklingomis galiomis pasižymintis vanduo, kuris buvo supiltas į Lurdo šulinėlį?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Iš Vatikano Šv. Petro bazilikos
 • Iš Lisabonos Fatimos
 • Iš Prancūzijos Lurdo
1 / 5

2. Kas yra išlikę 650 m. į vakarus nuo Puodkalių piliakalnio?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • 2 ha ploto papėdės gyvenvietė
 • IX-XIII a. kapinynas
 • Bartuvos upė
2 / 5

3. 1259 m. įvyko Skuodo mūšis. Su kuo mūšyje susirėmė žemaičiai?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Su Aukso orda
 • Su Livonijos ordino kariuomene
 • Su Švedijos vikingais
3 / 5

4. Kokie pastatai sudaro Daukšių kaimo etnoarchitektūrinę sodybą?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Namas, svirnas ir tvartas
 • Namas, pirtis, svirnas ir tvartas
 • Namas, šulinys, svirnas ir tvartas
4 / 5

5. Kokių upių santakoje stūkso Kubiliškės piliakalnis?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Bartuvos ir Luobos
 • Bartuvos ir Erlos
 • Bartuvos ir Opalio
5 / 5

Teisingai

Kitas klausimas >

Neteisingai

Teisingas atsakymas:
Kitas klausimas >