x

1. Kokiais tikslais apgyvendinta muflonų banda, kuri ganosi Šauklių riedulyne?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Rekreaciniais tikslais
 • Gamtotvarkiniais tikslais
 • Moksliniais tikslais
1 / 7

2. Šilalės kūlis – tai:

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • 7 pagal dydį akmuo Lietuvoje
 • 10 pagal dydį akmuo Lietuvoje
 • 5 pagal dydį akmuo Lietuvoje
2 / 7

3. Kas 1895-1899 m. kunigavo Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Kunigas, poetas Maironis
 • Kunigas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Vyskupas Motiejus Valančius
3 / 7

4. Pirmąjį akmenį į savo kuriamą sodybą daktaras Vaclovas Intas parsivežė:

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Ant dviračio bagažinės
 • Arkliu kinkytu vežimu
 • Traktoriuje
4 / 7

5. Kokia kolekcija, surinkta muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into, yra viena garsiausių respublikoje?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Girnų kolekcija
 • Žmogaus organizme susidariusių akmenų kolekcija
 • Smėlio pavyzdžių kolekcija
5 / 7

6. Kaip vadinasi skulptoriaus Stanislovo Budrikio sukurtas paminklas rašytojui Romualdui Granauskui atminti?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • „Skeltas riešutas“
 • „Skeltas kaštonas“
 • „Skeltas akmuo“
6 / 7

7. Kas giedama Šatraminių Švč. Mergelės Marijos koplyčioje kiekvieną gegužės mėnesį?

Pasirinkite vieną teisingą variantą
 • Lietuvos himnas
 • „Majaus“ giesmės
 • Garbės himnas
7 / 7

Teisingai

Kitas klausimas >

Neteisingai

Teisingas atsakymas:
Kitas klausimas >